מרכז 'ומלאה הארץ' – הוקם במטרה להנגיש ולהפיץ את אוצרות האמונה ועמקי התורה, בבהירות בעמקות ומתיקות, לכל אחד מישראל, קטן כגדול, בארץ ובעולם.

נבואת "והשלחתי רעב בארץ… לשמוע את דבר ה'" מתרחשת לעינינו בשידור חי. אנו עדים לצימאון הרוחני הגדול, ורואים גם את המשברים הנולדים כשהוא אינו מתרווה. תפילתנו להיות שותפים במשימה האדירה בעת הזאת – לגשת למעיינות הקודש ולאוצרות החיים שהוכנו כמזון לדור הזה, לפתוח אותם ולהפיצם ברבים.

להצטרפות לקבלת דבר תורה שבועי

קבוצה שקטה בוואטצפ

בדואר האלקטורני

מרכז 'ומלאה הארץ' הוקם במטרה להנגיש ולהפיץ את אוצרות האמונה ועמקי התורה, בבהירות בעמקות ומתיקות, לכל אחד מישראל, קטן כגדול, בארץ ובעולם.

נבואת "והשלחתי רעב בארץ… לשמוע את דבר ה'" מתרחשת לעינינו בשידור חי. אנו עדים לצימאון הרוחני הגדול, ורואים גם את המשברים הנולדים כשהוא אינו מתרווה. תפילתנו להיות שותפים במשימה האדירה בעת הזאת – לגשת למעיינות הקודש ולאוצרות החיים שהוכנו כמזון לדור הזה, לפתוח אותם ולהפיצם ברבים.

להצטרפות לקבלת דבר תורה שבועי

קבצוה שקטה בוואטצפ

בדואר האלקטורני

כל הזכויות שמורות ל: Mala Ha’aretz (RA)

נבנה ע"י Csite

נגישות