מגיע לנשמה שלך לחיות באמונה!

החיים הם מרוץ.
מבית הספר לעבודה, מהדואר והבנק לקופת חולים ולמוסך, מהמטלות לסידורים… אפילו החופשות מתוכננות על הדקה.

אבל מה עם הנשמה?
הנשמה שלנו צמאה לאור ולעושר חיים, והלב שלנו מבקש למצוא את ה' בחיינו.

נכון, כולנו היינו רוצים ללמוד יותר, אפילו כל יום – אבל איכשהו אנחנו נשאבים בכל פעם מחדש לשגרה השוחקת.

הגיע הזמן שניתן לנשמה את מבוקשה, נמלא את החיים שלנו באור ה', נטעין את הנפש במה שהיא כל כך צמאה לו ונאיר את החיים בשמחה ועוצמה!

מרכז
'מלאה הארץ דעה'
גאה להציג:

אוצרות האמונה

כל החיים שלנו סובבים סביב יסודות האמונה – הקשר לה', תורה, מצוות, תפילה ושבת.
יש צורך אמיתי שנבין אותם לעומק ונפתח את הלב אל האור העצום שטמון בהם.

אתם מוזמנים לצאת למסע של חיים:
מסע בו נלמד להתפלל מהלב, לחיות אמונה באמת, למצוא מרגוע וביטחון בה', להתוודע אל קדושת התורה, לחוות את מתיקות המצוות, לטעום את נועם השבת ועוד ועוד.

לימוד בהיר, עמוק ורלוונטי
 שבכוחו לחולל מהפך בחיים!
בדור שיש בו ערפל ובלבול, מוגשת לפניכם תוכנית שיטתית, שמעניקה בהירות ועומק ביסודות האמונה

הרב ששון

הרב ראובן ששון שליט"א

ראש מרכז 'מלאה הארץ דעה', מעביר התוכן בתוכנית

תכל'ס, מה כוללת התוכנית?

וואו, הרבה מאוד!

לב ליבה של תוכנית הלימוד הוא 12 ספרים ב-12 נושאי ליבה באמונה, מאת הרב ראובן ששון. הספרים נכתבו במטרה להנגיש את יסודות האמונה בבהירות רבה ובשפה השווה לכל נפש, והם מלאים וגדושים בתכני אמונה עמוקים, עשירים ומחיים. הספרים מחולקים ללימוד יומי, כאשר כל חודשיים לומדים ספר אחד, ומקיפים נושא יסוד אחר באמונה.

הלימוד היומי

יחידת לימוד יומי בספר, בנייד ובהקלטה - תוכן עצום שמונגש לכם בצורה מקצועית!

סיכומים לשיעורים

שיעורים וסיכומי מאמרים על יחידות הלימוד, ככלי עזר לחזרה מהירה ולהטמעת הנקודות העיקריות בלב ובחיים.

התוועדות חיה

המיועדת לכלל הלומדים, ומתקיימת אחת ל- 4 חודשים, במטרה להאיר את הלב ולהחדיר אליו את הרעיונות הגדולים הנלמדים בתוכנית.

מערכת חכמה

על מנת לאפשר לך ללמוד בקצב שלך, השקענו בבניית מערכת חכמה שתשלח לך תכני לימוד והעשרה לפי קצב הלימוד האישי שלך.

12 יחידות הלימוד
הנוגעות בלב האמונה

תפילה - העבודה שבלב

נלמד על עבודת התפילה, על הדרך להתפלל מהלב, בצורה רעננה ומלאת חיות. נלמד על הקשר החי עם ה', על תנועות הנפש השונות בתפילה ועל המשמעות של סדרי התפילה, שמביאים לידי ביטוי את כל מצוות הלב, אהבת ה' ויראתו, השמחה והאמונה.

נפש האדם ועבודת המידות

ביחידה זו נצלול לעומק נפש האדם ורבדיה השונים, נלמד להכיר את בסיס הנפש שכולה טוב גמור, ואת הדרך להתחבר אל הטוב הפנימי הזה. לאור זאת נלמד איך לחשוף את הפנימיות הטובה ולהחדיר אותה לחיי היום יום, למידות ולהתנהגות. נלמד איך לחולל שינוי אמיתי ובר קיימא במרחב המידות והאישיות.

אמונה וביטחון

נלמד לחיות עם ה', בעבודה ובפרנסה, בבריאות ובכל אתגרי החיים. נלמד על אור האמונה ועל נוכחות ה' בכל, ומתוך כך נלמד על מידת הביטחון בה', ועל הקשר הממשי בין האדם לבוראו, הבא לידי ביטוי בחיים של אמונה וביטחון.

תורה ומצוות

נעמיק בסוד מהות התורה ובמשמעות המופלאה של המצוות, מתוך כך נכיר את הערך העצום של התורה ולימודה, ונתמלא חשק ושמחה לקיים את המצוות, מתוך תודעה מאירה ועמוקה.

תיקון ותשובה

ללחום בייאוש ובנפילות, מתוך הכרה בעוצמה האדירה של התשובה ובזמינות שלה לכל דורש. נלמד להעמיק להכיר את טוב ה' ואת העזרה המופלאה שהוא מעניק לכל מי שמבקש קרבתו. נעמיק בעומק סוד התשובה ובעובדת היותה העוגן של כל הנבראים והכוח המעמיד של הבריאה כולה.

השבת - קדושתה וטעמה המיוחד

נפתח את הלב לעונג ולמתיקות של קדושת השבת. נעמיק בסוד התגלות הקדושה בשבת, ובאור המיוחד שלה, שמחבר שמים וארץ, גשמיות ורוחניות. השבת היא אור מופלא ומתנה טובה, ולימוד זה יכול לשנות את חוויית השבת האישית והמשפחתית.

אמונה ודעת אלוקים

ביחידה מיוחדת ושורשית זו, נלמד להעמיק את האמונה, לדעת את ה' ולהיפתח אל אור האמונה שבנשמה. במהלך יחידה זו נברר את הטעויות בתפיסת האלוקות, ונלמד להתמודד עם רוחות של כפירה. כמו כן נלמד על היחס בין השכל ובין האמונה, ונלמד כיצד לפתוח את הלב לחיים מלאים בדעת אלוקים ובמפגש חי ועמוק עם ה' יתברך בכל פסיעות חיינו.

המקדש ואורו

להתחבר בצורה חיה וממשית לתפילה השורשית שאנו מתפללים אלפי שנים – 'שיבנה בית המקדש במהרה בימינו'. נשיב אל הלב מהו המקדש ואורו, ונלמד על מדרגות החיים הנפלאות שמאירות בו. מתוך כך נלמד להכיר שהצורך במקדש הוא צורך קיומי ורלוונטי בדורנו, ונלמד להתגעגע אליו ולצפות לבניינו.

חירות ועצמיות

לימוד זה נוגע באתגר הקיומי המרכזי של הדור – החיבור האמיתי לעצמיות. ביחידה זו נלמד להכיר את האור המיוחד של כל אחד, את התביעה לחירות ולהגשמה עצמית אמיתית, ונלמד להבחין בין הגשמה עצמית אמיתית למזויפת. במיוחד נעמיק בבירור אתגרי התרבות המערבית. לימוד זה הוא חובה להורים, מחנכים ולכל מי שרוצה לחיות חיים עמוקים ובריאים בדור מאותגר זה.

הדור והגאולה

נלמד להרים את החיים האישיים שלנו לגבהים מופלאים ולצקת בהם משמעות עמוקה, מכוח חיבורם אל התהליכים שעוברים על עם ישראל בדורות האחרונים. בלימוד נתרומם למבט מלא אור וקודש, הרואה את השגחת ה' המופלאה על דורנו, ומתוך כך מבין תהליכים לעומקם. מבט מאיר זה נותן עוצמות אדירות ומעניק כוח רב, להיות שותפים עם ה' בתהליך הגאולה, מתוך גבורה ושמחה.

ביטחון והשתדלות

איך לשלב בנפש מרגוע ושלווה מכוח הביטחון בה', עם לקיחת אחריות ועשייה פורייה מצד האדם. מתוך לימוד מעמיק על היחס בין האמונה והביטחון בה' ובין השתדלות האדם, נקבל בעזרת ה' מבט על מערכת היחסים הנפלאה בין העשייה האנושית ובין הברכה האלוקית, ועל החיבור החיוני ביניהם.

תפילה – נתיבות התפילה

איך להתפלל בטבעיות, ואיך להעצים את תמימות האמונה להשקיט חסמים שכליים. כמו כן נלמד על הדבקות בה', על תנועות נפש שונות של תפילה, נתבונן על סדרי התפילה ועל הכנת הנפש לעמידה לפני ה'.

זכיתי לעבור תהליך מדהים בחיבור לתורה, לקודשא בריך הוא ולעצמי

לצוות המכון ולרב ראובן ששון שליט"א. אין מילים להודות על גודל הטובה שאתם מזכים אותי יום יום. מאז שהצטרפתי לתוכנית יכולה לומר בוודאות שזכיתי לעבור תהליך מדהים בחיבור לתורה, לקודשא בריך הוא ולעצמי. אור אינסוף שמחיה, מרחיב את הדעת ומגדל. תודה לכם על עמל ומסירות. יהי רצון שהקב"ה ישלם שכרכם הטוב!!

אביגיל

לקחת נושאים שלכאורה מאוד מופשטים ולהפוך אותם לרלוונטיים

הלימוד והבהירות של הרב ראובן מדהימים. היכולת של הרב לקחת נושאים עמוקים ולהסביר בצורה כל כך ברורה ופשוטה. לקחת נושאים שלכאורה מאוד מופשטים ולהפוך אותם לרלוונטיים. יהי רצון שהקב"ה ייתן לרב ולכל הצוות העמל, כוח להמשיך להפיץ את התורה המיוחדת. ושיותר מעם ישראל יזכו להיות חלק וליהנות מהאור הגדול.

יצחק

התוכנית בהחלט מרווה את הצימאון הרוחני הגדול שיש בנו!

תודה. פשוט תודה! בדיוק חיפשתי איך ללמוד אמונה בצורה מסודרת וברורה ואז נפתחה התוכנית כאילו משמיים.. ב"ה היא עונה על הצורך של לימוד האמונה בצורה מסודרת וקבועה. התוכנית בהחלט מרווה את הצימאון הרוחני הגדול שיש בנו! תמשיכו להשקות את צאן ה' במים חיים! ממש נהר היוצא מ(גן)עדן…

נועם

איך, מה וכמה?

עלות ההשתתפות בתוכנית הינה 39 ₪ לחודש בלבד, תמורתם תקבלו בקביעות את כל הספרים, הסיכומים, ההקלטות, השיעורים השבועיים וההתוועדויות.

התוכנית המלאה נמשכת שנתיים אולם כמובן שאין כל התחייבות. לא התחברתם? התחברתם אבל אין לכם זמן ללמוד בפועל? – ניתן לבטל את ההשתתפות בכל רגע.

אוצרות האמונה

להצטרפות
(ללא התחייבות)

39 ₪ לחודש

הירשמו עכשיו והעניקו לעצמכם מתנה חדשה שפותחת אופקי חיים ומחוללת שינוי אמיתי בלב ובנפש:

מתנה של ראיית חיים טובה ועמוקה, מתנה של חיבור אמיתי לעצמכם ולה', מתנה של חיי אמונה וביטחון, מתנה של מתיקות תורה ועונג קדושה, מתנה של בהירות אמונה בתוך ים של אתגרים, מתנה של העמקת שורשים בתוך תקופה של רוחות סוערות, מתנה של איזון והרמוניה, שמעניקה שפע של שמחת חיים!

אין לנו ספק שאתם עצמכם
תגידו לעצמכם תודה!

אוצרות האמונה

בטח יש לכם שאלות
תשובות לפחות על חלקן מחכות לכם ממש כאן

התוכנית מיועדת לגברים, נשים ונוער. כל מי שרוצה לתת לעצמו מתנה ולקבל מבט של אמונה על החיים.

אתם מקבלים 12 ספרים סה"כ ב-4 משלוחים שונים, פעם בחצי שנה. בנוסף, תקבלו סיכומי מאמרים בכתב, למייל ולוואטסאפ, על פי ההתקדמות שלכם, הקלטות יומיות של הלימוד היומי וכניסה להתוועדות עם הרב ראובן, פעם ב-4 חודשים.

 את הספרים תקבלו במשלוח עד הבית, פעם בחצי שנה.

תורה עמוקה – בשפה בהירה, כזו שכל אחד יכול להבין! מוזמנים להוריד כאן קטע קצר לניסיון 

מאוד חשובה לנו ההרגשה הטובה שלכם. אם פספסתם יום או יותר, חשוב לנו שתוכלו להשלים בזמן שלכם. איך זה עובד? במשך כל התוכנית ילווה אתכם 'בוט' שפיתחנו במיוחד בשבילכם. הבוט ישלח לכם את הסיכומים ושיעורי ההעשרה של סוף הפרק, תוכלו לקבל ממנו הקלטות של הלימוד היומי ומדי פעם הוא גם ייתן לכם חיזוקים על הלימוד 🙂 פספסתם שבוע וקשה לכם לחזור לקצב? אין בעיה. עדכנו את הבוט איפה עצרתם בפעם האחרונה והתוכנית תחזור בדיוק לנקודה שביקשתם.

הלימוד אורך בין 5 דקות לרבע שעה, לפי קצב הקריאה שלכם. מדהים כמה חמש דקות ביום יכולות לשנות את החיים! 

מרגישים שהקצב מהיר מדי? תמיד תוכלו לעצור ולהמשיך בשעות שנוח לכם, בעזרת ה'בוט' שפיתחנו במיוחד בשבילכם. בכל מקרה, את כל הספרים תקבלו תוך שנתיים.

התכנים, הסיכומים וההקלטות יישארו פתוחים לשימושכם לכל החיים!

ניתן לבטל את המנוי בכל זמן שתרצו! נכנסים פשוט לקישור ומבטלים. 
קישור לביטול: https://www.mhd.co.il/cancel_otzrot/

אוצרות האמונה

התורה היא החיים שלנו, היא המזון המחזק את רוחנו

בלא תורה, הרי האדם כמי שלא אכל, ונחלש. ואמנם, האדם מורכב מכמה רבדים, שכל אחד מהם ניזון מחלק אחר בתורה. במובן זה, החלק הרוחני שבתורה, מחזק את הרובד הרוחני שבאדם, מגדל ומפתח את הנשמה שבתוך האדם. נמצא, שאם האדם רוצה לחזק את נשמתו, להדליק את הזיק שלה בכל יום ויום, לפתח ולהעצים את נוכחותה בחייו, צריך הוא ללמוד לימוד קבוע, בכל יום ויום, בלימוד הרוחני, בחלק שמדבר אל הנשמה ומלבה את העוצמה שלה בתוכנו. גם בשביל עבודת ה', בשביל תפילה רעננה מלא חיות, בשביל עבודת מידות ונפש משמעותית שמחוללת שינוי והתקדמות – צריך ללמוד את החלק הרוחני של התורה. כי בשביל עבודת ה', צריך קודם כל דעת ה', שהיא הלימוד הרוחני. כמו שאמר דוד המלך לשלמה בנו – "דע את א‐להי אביך ועובדהו". ללמדך, שאי אפשר להיות עובד ה', בלי להיות יודע את ה'. וזה – בלימוד הרוחני של התורה, לימוד אמונה ועמקי התורה. בדורנו אנו עדים לצימאון גדול ללימוד עמקי התורה. וכמו שכבר כתוב בספרים הקדושים, שבאחרית הימים ישלח ה' רעב בארץ, לשמוע את דבר ה', לבקש עומק רוחני וחיבור אל נשמת התורה. הנשמות שלנו צמאות לגדלות, לאפיקי דעת ולהארת הלב באור של קדושה. חובה גמורה להעניק לנשמה שלנו את המזון שלה. כשהנשמה מתמלאת דעת וחכמה, היא מתגברת בשפע של חיים, ובכך מאירה היא את הלב, ומאידך, בחיסרון האור הרוחני, היובש הפנימי גורם לחולשה ודלדול, קוצר רוח וצמצום נפש. על כן, ראוי לו לאדם לתת בכל יום ויום מזון לנשמתו, לרוחו ולדעתו, מעדני מלך מאוצרות החן של התורה, מהיכלות הקודש של נשמת התורה, ובכך ירומם עצמו בכל יום ויום, ויקבל כוח ורוממות, לגשת לכל ענייני חייו מתוך שמחה וגבורה פנימית. המטרה, "ואותי יום יום ידרושון ודעת דרכי יחפצון" – לדעת את ה' בכל יום, להיפגש עם מחשבות קודש בכל יום, ולהאיר את הנשמה בתוכנו, בכל יום ויום. כדי להיות קדושים יותר, טהורים יותר, עבדי ה' נאמנים יותר, ויודעים את ה' בעומק ובאהבה. כי בזה חפץ ה', כמו שאומר הנביא – "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'" ה' רוצה שנדע אותו, כדי שנלך בדרכיו, ניישם בחיים את האור הגדול שלו, בחסד ובמעשים טובים, ובדבקות הבורא ברוך הוא.

הרב ששון
הרב ראובן ששון שליט"א
ראש מרכז 'מלאה הארץ דעה', מעביר התוכן בתוכנית.

עלות ההשתתפות בתכנית הינה 39 ₪ בלבד לחודש, תמורתם תקבלו בקביעות את כל הספרים, הסיכומים, ההקלטות, השיעורים השבועיים וההתוועדויות.

אוצרות האמונה

להצטרפות
(ללא התחייבות)

39 ₪ לחודש

הירשמו עכשיו והעניקו לעצמכם מתנה חדשה שפותחת אופקי חיים ומחוללת שינוי אמיתי בלב ובנפש

אין לנו ספק שאתם עצמכם
תגידו לעצמכם תודה!

המוצר התווסף לסל :)