חומש שמות

תרומה

'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' הרב ראובן ששון כשעוצרים יהודי ברחוב ושואלים אותו היכן הקב"ה נמצא, התשובה האינסטנקטיבית היא 'בכל מקום', ואם הוא קצת יותר מחודד, אז הוא עונה את התשובה המפורסמת של הרבי מקוצק – 'במקום שנותנים לו להיכנס'.

קרא עוד »

מאגר אוצרות האמונה

מאמרים בנושאי פרשת השבוע, מועדים, מידות, תשובה ועוד.

מאמרים אחרונים בנושא זה

נגישות