כל שבוע

שיעור בזום

שיעור בזום

כל חודשיים

ספר חדש

ספר חדש
קהילת הלומדים
בית המדרש וירטואלי

בית המדרש וירטואלי

מקורות ושיעורים להעשרה

מקורות ושיעורים להעשרה

שו"ת בנושא הנלמד

מצטרפים

לקהילת הלומדים של 'מלאה הארץ דעה'

עוסקים ומעמיקים

בנושאים יסודיים באמונה הנוגעים בחיים.
כל חודשיים נושא חדש.

נפתחים לאוצרות התורה

העמוקים

ומאירים את הלב

יום יום בדעת ה'

באור פניך

הצטרפות בעלות 22 ש"ח לחודש
(29 ש"ח – שליח עד הבית)

| מחיר מסובסד |

נושאי הלימוד תשפ"א:

1.

אלול - תשרי:

התפילה - עבודה שבלב

2.

חשון - כסליו:

ביטחון בה'

3.

טבת - שבט:

עבודת המידות

4.

אדר - ניסן:

הדור והגאולה

5.

אייר - סיוון:

תורה ומצוות

6.

תמוז - אב

התפילה ב'

© כל הזכויות שמורות 2021 | נבנה ע"י Csite

מצטרפים לקהילת הלומדים של 'מלאה הארץ דעה'

עוסקים ומעמיקים בנושאים יסודיים באמונה
הנוגעים בחיים. כל חודשיים נושא חדש.

עוסקים ומעמיקים בנושאים יסודיים באמונה הנוגעים בחיים. כל חודשיים נושא חדש.

נפתחים לאוצרות ההתורה העמוקים
ומאירים את הלב יום יום בדעת ה'.

נפתחים לאוצרות ההתורה העמוקים ומאירים את הלב יום יום בדעת ה'.

בתוכנית:

מקבלים כל חודשיים בדואר
ספרי אמונה בהירים ועמוקים בנושאים יסודיים

מאת הרב ראובן ששון שליט"א, ראש מכון 'מלאה הארץ דעה'

סרטון שבועי

סביב הנושא הנלמד.

מקורות להעשרה
שו"ת בנושא הנלמד

עם רבני 'מלאה הארץ דעה'

ותוכניות לימוד נוספות בעתיד

נושאי הלימוד:
1. אלול – תשרי: התפילה – עבודה שבלב
2. חשון – כסליו: ביטחון בה'
3. טבת – שבט: עבודת המידות
4. אדר – ניסן: הדור והגאולה
5. אייר – סיוון: תורה ומצוות
6. תמוז – אב: התפילה ב' – התפילה והמקדש

הצטרפות בעלות 22 ש"ח לחודש (29 ש"ח – שליח עד הבית)

© כל הזכויות שמורות 2020

נבנה ע"י Csite

נגישות