האבות והשבטים

יהודה, האמת וכוחה של מלכות ישראל

הרב ראובן ששון ה'עולם' נקרא מלשון העלם, שאור ה' מסתתר בו, והתוצר הישיר מהעלמות נוכחות ה' בעולם הוא היעלמות האמת, שהיא חותמו של הקב"ה. תפקיד ישראל בעולם הוא גילוי האמת, שהוא עצמו גילוי נוכחות ה' בעולם. זהו האיפיון המרכזי לישראל

קרא עוד »

יהודה – המנהיגות האמיתית

הרב ראובן ששון בנוהג שבעולם, כדי למלוך צריך כוח, והכוח המבסס כל מעצמה ומדינה הוא הצבא והמשטרה. מלך בלא צבא, הוא חסר משמעות, ואין שום סמכות ותוקף לדיבורו. לא כך מלכות ישראל, חכמים מלמדים אותנו, שהכוח שלה הוא בפה. כפי

קרא עוד »

מאגר אוצרות האמונה

מאמרים בנושאי פרשת השבוע, מועדים, מידות, תשובה ועוד.

מאמרים אחרונים בנושא זה

נגישות